lauantai 13. heinäkuuta 2019

LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLEMiete:
Jos saat idean, varo varjoa
joka tähyää olkasi yli


Huolellinen virka- tahi toimihenkilö aloittaa lomakkeen täytön perusteellisella suunnittelulla. Tämän jälkeen hän jatkaa täyttötoimenpidettä vasemmasta yläreunasta ja etenee pääsääntöisesti oikealle, täyttäen sarakkeet siten että numerot osuvat kohdakkain täsmällisesti ylhäältä alaspäin tai päinvastoin, jos sattuu olemaan maanantaiaamu. Hyvän lomakkeen tunnistaa siitä, että
se on painettu valtion painatuskeskuksessa ja että sen on suunnitellut päte-
vä henkilö ja jonka takapuolessa on erinomaisen pienellä tekstillä painettu oh-
jeisto siten, että heikkonäköisinkin asiakas tahi viranhaltijataho kykenee sen
vaivattomasti lukemaan silmälaseja ja suurennuslasia apuna käyttäen. Oh-
jeiston selityskenttä on pääsääntöisesti jaettu juoksevalla numeroinnilla (nu-
merus currens), siten että selitys numero 1 on ensimmäinen, selitys no. 2 on
toinen ja niin edespäin. Täten käydään kohta kohdalta läpi koko lomake ja
sen lälkeen ryhdytään sitä ponnekkaasti tarkistamaan. Korvan raapiminen kes-
ken virantoimituksen ei ole suositeltavaa. Hyvin täytetyn lomakkeen asento sitä
täytettäessä ei ole millään muotoa sidoksissa täyttäjän asentoon, vaan se on
suunniteltu siten että täyttö voi tapahtua miten päin hyvänsä, jopa hätätilassa
myös väärinpäin. Edelleen on hyvässä lomakkeessa heti vasemmassa yläsek-
torissa paksulla viivalla rajattu kenttä, joka on tarkoitettu vain valtion virano-
maisia varten. Oikeanpuoliseen marginaaliin merkitsemme vaaditun numero-
sarjan joko ylhäältä alas tai kiireessä toisinkinpäin. Lomakkeen täyttö edellyttää
ehdotonta tarkkuutta, sillä yhdenkin numeron heitto laskutoimituksessa tai pilkku
väärässä välissä voi luhistaa koko talouselämän. Oppinut lukijamme lienee jo
selvillä siitäkin, että lomakkeen täyttöön ei kelpaa kuka tahansa. Nykyinen koulutus-
politiikka tähtääkin siihen, että turhia tieteitä, kuten historiaa ja äidinkieltä karsitaan,
ja korkeakouluista valmistuu entistä enemmän vain insinöörejä.
Myös lääkärit voivat puutteessa tulla kysymykseen. Ongelman ytimessä on pitkä
matematiikka, joka on saatava pakolliseksi kaikille oppivelvollisille myös toisen
kotimaisen muodossa. Nykynäkemyksen mukaan myös savo ja Tampereen
murre rinnastetaan toissijaisesti äidinkieleen. Mainituilla kielillä painettuja lomak-
keita voidaan tilata Sorsapuistosta ja Niuvanniemeltä. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti