maanantai 21. helmikuuta 2022

 KÄÄNTÖKAULUS


Kuva: Taloja rinteellä, 1974 


Vaietessaankin hän tekee  kielivirheitä. (Stanislaw Jerzy Lec)


Kääntökaulus on ensimmäinen oire aivojen rappeutumisesta totesi jo Hercule Poirot aikoinaan. Oire voi olla sekin, että jostain syystä muutetaan ulkomaille ja unohdetaan oma äidinkieli. Perusteluna on, ettei sitä ulkomailla tarvita ja sitä kuulee niin vähän, että lapsetkin unohtavat sen. Historiassa on sellaisiakin ajanjaksoja, jolloin oma kieli oli hävettävä  rasitus, sen käyttö jopa rangaistava teko. Lapsia lyötiin karttakepillä kynsille äidinkielen puhumisesta tai heidät voitiin sijoittaa lastenkotiin, jossa sai puhua vain valtakieltä. 

Nykypäivän maailmassa menetelmä on sama, mutta rangaistuksia on vaikeampi huomata. Pakko käyttää itselle vierasta kieltä on piilotettu yhteiskunnan rakenteisiin. Työvoiman tarve madaltaa rajat, vieraista kulttuureista saapuvien ihmisten keskinäinen kommunikointi pakottaa etsimään yhteistä kieltä, jota jokainen ymmärtää. Typerimmät enemmistökielen puhujista haukkuvat vähemmistön kieltä ja kulttuuria, koska ne heidän mielestään  puhuvat koirien kieltä.  Pienet kielialueet näivettyvät ja niiden puhujista tulee toisen luokan kansalaisia. He jäävät vähemmistöksi omassa vanhassa maassaan. Kauppa ja tekniikka toimivat kieli-imperialistien ehdoilla, kansallisille kielille jää kyökkikielen osa. Onneksi ne silti kykenevät puolustamaan ja kehittämään yleisinhimillisiä, humanistisia arvoja. Siihen tarvitaan kansallisesti ”herännyt” sivistyneistö, joka ei ole valmis myymään sieluaan saadakseen valtaa ja taloudellisia etuja.  Kansainvälistäjät pyrkivät tekemään kaikista saman laisia Heidän on vaikea ymmärtää, että aito kansainvälisyys on sitä, että omaleimaisuutta arvostetaan, omaa kieltä kehitetään, oma historia tunnetaan ja niille annetaan arvoa. Kansainvälisyys on sitäkin, että arvostetaan muiden perinteitä ja tullaan hyvin toimeen naapurikansojen kanssa. Minulla on kansasta Snellmanin ja Hegelin käsitys (Geist). Se on ihmisjoukko, jolla on sama identiteetti, enemmän keskinäistä yhteen sitovaa koheesiota kuin muilla ympäristön kansoilla. Se ei ole muita parempi tai huonompi, se vain on selkeästi omanlaisensa. Ja sillä on siihen oikeus. Oikea kansainvälisyys takaa oikeudet myös pienille vähemmistöille suurten keskellä.

Hegell. Snellman.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti