lauantai 24. elokuuta 2019

ILONPILAAJA

Kiinnostava sana on tuo ääri. Se on henkinen leimasin joka voidaan
lyödä sellaisten otsaan, jotka eivät hyväksy minun ajatuksiani. Lei-
maa saa kantaa otsassaan kauan eikä sitä voi pestä pois fairilla eikä
tärpätillä. Äärilaita, mailman ääri. Äärivasen, äärioikea. Monenmoista
äärtä löytyy ja niille kaikille on yhteistä se, että lukija tai kuuntelija
sekoaa kun mukaan otetaan muut käsitteet. Ympyrä voi sulkeutua
vain siitä päästä, mistä se on avattu.

Vasen ja oikea on sotkettu tarkoitushakuisesti niin, että haara-asen-
nossa jalat menevät väkisinkin ristiin. Radikaali ja liberaali voivat is-
tua ihan hyvin muuallakin kuin vasemmalla ja konservatiivit voivat
hyvin myös vasemmalla. Riippuu vain vapaasta tahdosta kumpaan
suuntaan tähyät ja kummassa silmässä on parempi näkö. Se, onko
vasemmalla vai oikealla, riippuu arvioijan asennosta. Jos seisoo kä-
sillään, voi nähdä parhaiten. Objektiivisuus olkoon siis kaikessa ohje-
nuoramme. Kauan eläköön trapetsitaide!

Tuota mainittua taidetta tarvitaan erottamaan myös kansallinen mie-
li kiihkoilusta. Se, että arvostaa omaa kieltään ja asuma-aluettaan,
vuosisataista historiaa ja yhteisiä kokemuksia syrjimisestä ja ylenkat-
seesta, ei tee meitä muita paremmiksi eikä oikeuta kostoon. Eikä sii-
hen, että maksetaan potut pottuina. On silti oikeutettua huolehtia oman
kulttuurin jatkuvuudesta, siitä ettei kaikki kaadu kansainvälisyyden
puurokattilaan. Oma identiteetti on kansallekin hyväksi eikä sitä pidä toi-
selta kansalta kieltää.

Puhun tässä kansasta hegeliläisittäin, koska olen sitä mieltä, että
Hegel näki asian oikein.  Yhteinen identiteetti tekee kansan, joka
on enemmän kuin osiensa summa. Sillä on olemassaoloonsa histori-
allinen oikeutus ja sen vihollisia ovat ne, jotka kieltävät tuon oikeutuk-
sen. Pienikin kieli, vähäisinkin omaleimainen alue rikastuttaa koko ih-
miskuntaa. Suurten ja vahvojen on tämä ymmärrettävä ja tuettava
pienempiä pysymään elossa ja jatkamaan olemistaan, joka rikastuttaa
kokonaisuutta.

Kansainvälisyys ei saa merkitä sitä, että on yksi ylitse kaikkien muiden.
Sellainen tilanne johtaa orwellilaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikki ovat
tasa-arvoisia, mutta sika Lumipallo on kaikkein tasa-arvoisin. Vai oliko
se sika Lumipallo, en nyt oikein muista. On vain syytä harata vastaan
jos sinun äidinkieltäsi haukutaan koirien kieleksi ja sen puhujille etsitään
reservaattia jostakin syrjäseuduilta, niin kuin suomalaisille aikoinaan suun-
niteltiin Ruotsin valtakunnan yhtenäisyyden nimissä.

Mitenkähän meille tämän englannin kanssa lopulta käy? Sotien aikana
meille suunniteltiin turvapaikkaa Alaskasta. Muuta apua ei ollut luvassa,
koska historian kaaoksessa oli luiskahdettu vahingossa oikean asian puo-
lesta väärälle puolelle. Me ilonpilaajat.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti