tiistai 5. toukokuuta 2020


Kuka laati älytestit? 


T E K O Ä L Y

 Puhuvat älypuhelimista, ajattelevista ja tuntevista mekaanisista laitteista. Se on tu-
levaisuutta, he sanovat. Kun ihminen suunnittelee ja rakentaa koneen, hän siirtää
sille omat ideansa ja taitonsa. Tulokselle antaa merkityksen laitteen käyttäjä. On
siis syytä muistaa, että koneilla ja teknisillä laitteilla on yksi yhteinen piirre. Ne
eivät synny sattumalta, ilman tarkoitusta. Niillä ei ole omaa tahtoa. Jos joku neropatti
etsii ajatusten alkuperää aivoista, hän huomaa olevansa mahdottoman tehtävän edessä. T
utkijat ilmoittautuvat useimmiten pönäkästi agnostikoiksi, ateisteiksi ja materialisteiksi.
Hyvä niin, mutta sehän ei maailmaa miksikään muuta mitä he tuntevat olevansa. He
tutkivat aivoja fysikalistisin menetelmin ja yrittävät ratkaista ongelman siitä, miten aivot
kuplivat tunteita ja ajatuksia, miten ne hahmottavat päämääriä. He etsivät kemiallisten ja
sähköisten ilmiöiden tuloksia. Tuollainen menetelmä antaa loppu-tulokseksi kehäpäätelmän. Se paljastaa meille tekijän, vaikuttajan joka saa aikaan tapahtumaketjun, joka tuottaa taas oman tuottajansa. Se on ihmisen käsitys totuudesta, eikä sitä pysty mikään horjuttamaan koska hän
on ikuinen skeptikko.  Pimeästä energiasta ja aineesta puhuvat skeptikot näkevät vain
vaikuttajan, jonka voi nähdä ja jota voi kosketella. He ovat sokeita ja kuuroja.

Ilmiöt ja aivojen toiminnot voivat kietoutua toisiinsa, ne korreloituvat, mutta syyn ja seurauk-
sen järjestyksestä ne eivät piittaa. Fyysinen ympäristö vaatii fyysisiä vastauksia. Ihmisen
psyyke vaikuttaa siihen, miten hän toimii ja miten asiat kokee. Unessa tuo arkinen ja totuttu ympäristö vaihtuu epävakaaksi, mutta ei sitä kukaan voi tuomita myös epätodeksi. Unen
totuuksia ei voi paeta työntämällä päänsä niin sanottujen tosiasioiden pensaaseen kuin jänis.

Sielutieteessä syntyi vähitellen käyttäytymistä käsittelevä suunta, behaviorismi. Aineeton
henki ei ole kognitiivisen psykologian tutkimuskohteena ihan ensimmäinen. Miten voisi
ollakaan? Äly ja tietoisuus olemassaolosta ei piilottele ihmisen johonkin tarkoitukseen suunnittelemassa ja rakentamassa laitteessa. Ne eivät synny biologisen elimen, aivojen
toiminnan tuloksena. Tietoisuus on verrattavissa energiaan, joka on kaikkialla ja jonka voi
helpommin ymmärtää eräänlaisena informaatiokenttänä. Idän mystikot määrittelivät Ju-
malan kaikkivaltiuden: Hän joka on.
(2020)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti